Boodschap met kernenergie?

Je hebt een onderscheidende aanpak in je werk of biedt een uniek product aan. Maar hoe breng je die boodschap over?

‘Overbrengen’ betekent niet alleen ‘zo mooi mogelijk opschrijven’. Natuurlijk is het belangrijk om je boodschap aantrekkelijk (en foutloos!) weer te geven, maar wat ik bedoel gaat een stap verder.
In jouw bedrijf klinkt, behalve het product of de dienst die je aanbiedt, nog veel meer mee. Klanten kiezen vaak niet puur voor je expertise, maar gaan voor het ‘totaalpakket’ van jouw of jullie uitstraling, bedrijfscultuur, aanpak en persoonlijkheid. Dat totaalpakket is meer dan de som der delen en kun je niet trainen, briefen of branden. Het is simpelweg, recht door zee, de kern van wie je bent.

Voor mij is de kunst van goede zakelijke communicatie dan ook niet om je boodschap lekker strak op te schrijven, maar om bij je potentiële klant jouw ‘totaalpakket’ opnieuw op te roepen in woorden.
Op die manier krijg je een boodschap die van het scherm of papier af spat en direct bij je lezer binnenkomt. Omdat het een boodschap is die klopt. Een boodschap met kernenergie.

Consultancy
Ik heb er mijn specialiteit van gemaakt om het ‘totaalpakket’, de kern van wat jouw bedrijf is, boven water te krijgen. Vaak weet je zelf niet wat er zo bijzonder is aan wat je doet; de dingen die ‘mee klinken’ vind jij heel gewoon. Door helder en met aandacht te spiegelen maak ik je bewust van wat jouw onderscheidende kwaliteiten zijn en hoe die samen jouw unieke kernboodschap vormen.

In één of meerdere consulten brainstormen we over je kernboodschap en de overdracht hiervan naar je klanten. Afhankelijk van je behoefte help ik je de kern helder te krijgen van wat je doet (of wilt gaan doen), leg ik die vast in een missie-/visiedocument en/of spar ik met je over de beste manier om je kernboodschap over te brengen in je externe communicatie. Ik denk ook vaak met cliënten mee over LinkedIn-profielen, profileringsactiviteiten enzovoort.

Als je er behoefte aan hebt kan ik je kernboodschap ook omzetten in ‘klare taal’: webteksten, flyer- of brochureteksten, brieven, mailings, etc. Zie hiervoor de pagina over copywriting.

Testimonial: Marc Broekema van MeerWaarde Finance
Rond oktober 2012 was het. Ik wilde mijn finance- en valuationpraktijk vanuit een ander perspectief opnieuw vorm gaan geven. Bedrijfswaarderingen zouden de kern blijven vormen, maar de nadruk moest meer komen te liggen op de relationele kant van financiële conflicten: een persoonlijke visie op mijn vakgebied waar ik echt warm van word. Lange tijd heb ik geworsteld met hoe ik dit nu onder woorden kon brengen. Het moest niet te vaag worden, of lezers het idee geven dat ik te ‘zweverig’ was. Uiteindelijk is mijn vak toch redelijk theoretisch van aard.

Ik werd geattendeerd op Rinske. Zij kan prachtige teksten schrijven en weet de kern te raken, werd mij gezegd. Dat klopte! Vanaf het eerste moment van onze samenwerking dwong zij mij dieper te graven in wat ik nu eigenlijk bedoelde. Een tocht naar het concreet maken van mijn visie. Dat was soms lastig, maar ook prikkelend doordat zij mij op weg hielp de juiste bewoordingen te vinden en de goede toon te zetten. Een gezamenlijke zoektocht, waar de boodschap niet vanuit een ander is geschreven, maar uit mij kwam – onder regie en kunde van Rinske. Nadat zij mij had ‘ gedwongen’ zelf na te denken heeft ze mijn boodschap verfijnd en op een prettige manier leesbaar gemaakt. De reacties van lezers zijn heel enthousiast. Kortom, missie geslaagd. Ik kan Rinske van harte aanbevelen wanneer je jouw boodschap in de kern wil overbrengen. Rinske, dank!

Lees meer testimonials ->

One Reply to “Boodschap met kernenergie?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *