Over mij

Op deze pagina’s vind je informatie over mij, in volgorde van belangrijkheid.

Allereerst kun je een filmpje kijken over wat ik doe en hoe dat werkt. Ook heb ik mijn kernboodschap verwoord. Wie ben ik eigenlijk, wat is mijn passie, en hoe zet ik die in om jou te helpen? Aanvullende feiten vind je in mijn CV. Tot slot kom je een dwarsdoorsnede van mijn visie op leven en schrijven tegen op mijn persoonlijke blog.

Wie er dan nog steeds geen genoeg van heeft kan mij mailen: mail Rinske!

← Back