Cliënten en voorbeelden

NB. Een dwarsdoorsnede (niet compleet), op chronologische volgorde, met de meest recente klanten bovenaan.

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Tekstredactie, eindredactie en procesmanagement voor 24/7 (2015, 2014, 2013 en 2011), een magazine dat aankomend studenten een kijkje in de keuken van de kunstacademie geeft.

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
Masterclass schrijfproces
Schrijfcoaching op maat

MeerWaarde Finance – corporate valution & mediation
Consultancy en copywriting website
www.meerwaardefinance.nl

Opleiding voor Integrale Coaching
Tekstadvies en -feedback

Stichting Handicart
Omzetten foldertekst naar webtekst, ontwerp en bouw website
www.handicart-consulinfo.nl


Verhaalmakers
Conceptbrainstorm, webteksten, tekstadvies
www.verhaalmakers.nl

Duurzaam Scheiden/Duurzaam Huwelijk
Conceptbepaling, missie/visie, webteksten, divers tekstadvies
www.duurzaamscheiden.nl
www.duurzaamhuwelijk.nl

Schrijfretraite.nl
Ik ben de vaste schrijfcoach en reis een aantal keer per jaar mee naar de Eiffel om de deelnemers van advies en coaching te voorzien.
www.schrijfretraite.nl

Oase Magazine
Masterclass freelance journalisten en redacteuren

Recover-IT
Schrijfcoaching

Uitgeverij Docete
Content-brainstorm boek: Oude verhalen, nieuwe wegen – wandelen en bezinnen in Friesland
Copywriting complete informatieve tekst

Taberna, Training & Coaching
Coachingsgesprekken en brochure Nieuw Leiderschap
www.taberna.nl

Le-Succès
Multicultureel Empowermentbureau

Tekstuele huisstijl: o.a. folder, webtekst en nieuwsbrief
www.le-succes.nl

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Concept/payoff-line voor wervingscampagne en verschillende communicatief-/wervende teksten.w