Masterclasses/ schrijfcoaching

Je denkt dat je iets glashelder hebt opgeschreven. Vervolgens komt de tekst bij iemand terecht die jou niet kent, niet ingevoerd is in de materie, of niet weet waar je heen wilde. En wat blijkt: hij/zij snapt er niets van. Het element dat hier ontbreekt is ‘inleving in de (onwetende) lezer’. Daarbij draait het er om dat je je tekst volkomen los kunt zien van jezelf, en op effect kunt beoordelen. Dat is nog iets heel anders dan het goed formuleren van zinnen.

Wat zijn de voordelen van kunnen schrijven ‘voor de lezer’?
• je leert middelen inzetten om je lezer te overtuigen. Je rapporten en artikelen (of andere teksten) worden beter gelezen en hebben meer effect;
• je teksten zijn toegankelijker en vrij van ruis, waardoor je boodschap beter overkomt;
• je voelt je zekerder bij het schrijven van allerlei communicatieve teksten, omdat je tools hebt om je opdracht succesvol uit te voeren;
• schrijven kost je minder tijd en energie.

Schrijfcoaching
Ik functioneer vaak als externe consultant, waarbij ik binnen je bedrijf naar je toe kom. Het is voor professionals ook mogelijk mij te bezoeken. Meestal werken we in sessies van 2 uur aan al bestaande – of voor dat moment relevante – documenten. We analyseren ze zorgvuldig op effect en de oorzaken daarvan. Door vervolgens de wijzigingen samen door te lopen, veranker je de nieuwe kennis effectief in je systeem door de combinatie van zien, begrijpen en (anders) doen.

Schrijfcoaching op maat wordt door veel werkgevers vergoed in het kader van persoonlijke ontwikkelingstrajecten.

Masterclasses
In overleg geef ik ook – volgens dezelfde werkwijze – masterclasses aan groepen van maximaal vijf professionals. Het gaat dan meestal om teams waarbinnen veel onderling wordt gecommuniceerd met documenten en rapporten.